Arkitekturprisen

 

Foreningen introducerede i 1971 en præmieringsordning af godt byggeri. Ordningen blev i 1979 overtaget og videreført af Svendborg Kommune. Foreningen har haft sæde i udvalget fra 1979 til 2005. Hvor ordningen blev nedlagt. 
Et flertal af politikerne i Teknisk Udvalg i Svendborg Kommune besluttede i 2005, at udvalget skulle ophøre med at uddelte præmier og påskønne det gode byggeri i kommunen. Foreningen protesterede. 
Klik her for at se Foreningens brev til Teknisk Udvalg i Svendborg Kommune. I 2007 besluttede Byrådet at ordningen blev genoptaget, som Arkitekturprisen, hvor Foreningen er med i bedømmelsesudvalget.

De første år var det bygninger i midtbyen, men fra 1980erne gik udenfor dette område, også ud i erhvervsområderne, på Thurø og Drøjø m.m. Den nuværende ordning gælder hele Svendborg Kommune.

Arkitekturprisen er både en god anledning til at påskønne den enkelte ejer og dennes håndværkere og rådgivere. Ordningen har også en stor betydning for udviklingen af såvel midtbyens som områdets æstetiske og arkitektoniske dimension.Se de præmierede bygninger gennem 25 år

1997

Tilbage til listen.
Type-Bygningspræmieringer
Vejnavn-Lehnskovstrand
Husnummer-39
Postnummer-5700
By-Svendborg
Motivation for premiering  
Ved en gennemgribende renovering er det ved brug af ærlige bygningsmaterialer, bevaring af detaljer som vinduer med kitfals og beslag, og i valget af facadefarver lykkedes at skabe en god og gedigen helhed. Initiativet påskønnes med bemærkning om, at udhæmgspartierne over indgangen og kviste burde have været udført enklere. Tilføjelse: Præmieringsudvalget fremhæver de meget flotte store driftsbygninger, der er under istandsættelse. Det er i øvrigt udvalgets vurdering, at flytning mod syd af hovedhuset vil være en gevindst for det samlede bygningsanlæg.
   

Klik på billedet for at se fuld størrelse.
Fotograf: 

Ole Visti Pedersen

Dato: 

Oktober 2005

Beskrivelse:


 

 
 

Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login