Hvorfor

 

Vi ønsker at bevare de historiske bygninger, der har en værdi i nutiden og fremtiden. De historiske huse forbinder fortiden med nutiden. De repræsenterer foruden en økonomisk værdi, også nogle bløde værdier, og det er primært dem, vi beskæftiger os med. De bløde værdier er ikke så håndgribelige, og selv om der er almene værdier, de fleste kan blive enige om, er der også værdier, man måske ikke er opmærksom på, før man interesserer sig mere indgående for bygningsbevaring.

Bygninger kan have en herligheds- og skønhedsværdi der gør dem attraktive som turistmål. Det er hyggeligt at gå i en smuk, gammel by med velbevarede huse, og derved bliver de bløde værdier grundlaget for en økonomisk værdi. 

Bymiljøet er et stort aktiv for Svendborg. Det er en vigtigt for Svendborg fremtidige position, at vi beskytter og udvikler vores styrkesider. Og det er blandt andet et tiltalende bymiljø. Bymiljøet kan ikke begrænses til selve bymidten. Det er vigtigt, at  der ikke sker en gradvis forringelse, når man kommer væk fra de gader, der er omfattet af midtbyens restriktioner. Hvis man sammenligner Svendborg med mange andre byer, er det tydeligt, at de gamle huse – det at man umiddelbart kan se tilbage i tiden – giver bybilledet en ekstra dimension. Man fornemmer, at byen har en historie, og at vi er en del af et langt forløb.

 
Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login