Hvad

 

Når man begynder at interessere sig for gamle bygninger, bliver man mere opmærksom på detaljernes betydning for helheden, og dermed stiller man større krav til bygningens originalitet - man lader sig ikke snyde af de halve løsninger. Heldigvis er de fleste husejere meget opmærksomme på, at man skal gøre tingene rigtigt, men vi ønsker, at der kommer nogle fælles regler, der sikrer helheden på et højere kvalitetsniveau end det, der kun er ”godt nok”. Det er betryggende for beboerne i et område at vide, at naboen eller andre ikke pludselig forringer gademiljøet fordi de ikke er opmærksomme på helheden.

I tidens løb er mange tegltage blevet skiftet ud med Eternit. I dag kan de fleste se, at eternitbølgeplader er en tarvelig erstatning for tegl. Det hører også fortiden til at fine opsprossede vinduer blev erstattet af store døde termoruder, eller at fine stuklofter blev spoleret af nedsænkede profilbrædder.

Forringelserne er ikke sket af ond vilje, men forklares ofte med at "sådan gjorde man jo den gang". Og det er ganske rigtigt svært at vide bedre, hvis man ikke har en vis interesse i gamle huse.

I dag er moden skiftet, og det er blevet smart at lægge sorte, glaserede tagsten på gamle huse, selv om det klæder de færreste. Og mange fine rødstenshuse bliver nu vandskuret og malet, så den oprindelige vestjyske arkitektur udvandes.

Der er behov for mere oplysning og vejledning der understøtter de retningslinier der allerede er, som kan hjælpe den enkelte husejer til at vedligeholde sit hus på et velovervejet og kvalificeret grundlag.

 
Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login