1970erne

1970erne var en meget aktiv periode. Foreningen satte sit præg på mange områder af Svendborg - og i den ånd og på baggrund af en række af de tiltag der blev gjort den gang arbejder foreningen stadig med.

I 1970erne blev plansystemet en del af kommunens arbejdsgrundlag. Ligesom mange folkelige organisationer havde deres såkaldt storhedstid i denne periode. Bevaringssagen var en del af denne strømning.

Alle landets bevaringsforeninger blev i 1970erne lagt sammen i den landsdækkende Sammenslutning. Foreningen på Sydfyn gik med under den fælles paraply.

 

Bestyrelsesmedlemmer i 1970erne:

Erik Fredslund 1969-1973 (formand 1969-1971)

Mogens Martin 1969-1970

Helge Malling 1969-1971

Ib Boye 1969-1970

J.K. Groth 1969- (formand 1979- )

Fritz Bo Jørgensen 1969-1972

Erik Schultz 1969-1976 (formand 1972-1976)

A. Dencker Jensen 1969-1973

Poul Fredholm 1969-1973

Ole Paarup 1969-1970

Søren Ting Christensen 1971-

J. Bille Wiggers 1971-1976

Peter Trock 1971-1974

V. Aagaard 1971-1977

Gudrun Petersen 1973-1975

Aage Lauritzen 1973-1975

Aage Larsen 1973-1975

Otto Fabricius 1974

H. Lund Rasmussen 1974-

Ruth Isager 1975

Henrik Jansen 1976- (formand 1976-1977)

Søren Kjærsgård 1976-1979

Bent Meyhoff 1976-

Ole Mortenssøn 1976-1977

Inger Kallmeyer 1976-

Flemming Andersen 1976-1979

Sten Skovmand 1977- (formand 1977-1978)

Poul Erik Find 1978-

Stubbe Østergaard 1978-

 
Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login