Registranten

Foreningens første og største opgave var at igangsætte en registrering af ”Bevaringsværdige Huse i Svendborg Gamle Købstad.”. Registanten udkom i 1975.

Formålet var at belyse, at trods omfattende nedrivninger og fornyelser i midtbyen, at der fortsat var mange, måske, overset bevaringsværdige bygninger tilbage, som måtte sikres, hvis Svendborgs berømte middelalderlige og hyggelige bymidte skulle bavares for eftertiden.

Registranten blev udarbejdet af fhv. stadsingeniør Erik Schultz i samarbejde med stud.mag. Henning Nielsen og arkitekt Kristian Isager. Bygningsbeskrivelser blev udført af arkitekt Inger Kaufmann under tilsyn af professor Kaj Gottlob. Landinspektør Søren Tind Christensen stod for kortmaterialet.
Registranten omfattede ca. 440 bygninger hvoraf ca. 270 i deres væsentlige bestanddele er over 100 år gamle.
Foreningen anbefalede på baggrund af registranten at tinglyse en bevaringsplan for bymidten.

Værket har haft stor betydning for den efterfølgende bevaringsindsats, gennem den opmærksomhed og bevidsthed om de kulturhistoriske værdier byen indeholdt.

Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login