Bevar Svendborg

Internt i foreningen opstod der strid om stillingtagen til nedrivningstruslen mod Lunds ejendom i Gåsestræde. En gruppe medlemmer, med Jørgen Lundsgård i spidsen, ønskede en mere håndfast og protesterende optræden overfor byrådet. Denne gruppe gik ud af foreningen og dannede deres egen forening, Bevar Svendborg, i september 1982.

I årene fremover kom de 2 foreninger til at samarbejde i protester, i By- og landskabsrådet og ved møder og debatter om byens udvikling.
Bevar Svendborg sygnede hen i 1990erne og omkring år 2001 opløste den sig selv.

 
Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login