Svendborg Fonden

Foreningen havde fra dannelsen oprettet en fond. Ved modtagelsen af en større arv af fuldmægtig Jølver i 1982 blev fondens vedtægter tilpasset arvens bestemmelser om at midlerne skulle anvendes i Svendborg gamle bymidte. Jølver begunstigede også museet og havde i øvrigt tidligere ydet tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger.

Svendborgfonden blev herefter et godt redskab for lån til bevaring, til foreningens oplysningsarbejde m.v.

 
Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login