Bygnings- og Landskabsrådet

 

I 1990 tog foreningen initiativ til en henvendelse til teknisk udvalg hvor den foreslog etablering af et råd til drøftelse af byens udvikling og byggeri. Forslaget blev vedtaget og Museet, Erhvervsrådet, Turistforeningen, Bevar Svendborg, Danmarks Naturfredningsforening lokalafdeling, Landbrugsforeningen blev medlem. Teknisk Forvaltning blev tilforordnet.

Rådet var meget aktivt i debatten om byens pladser og rum 1992-94. Svindende interesse fra medlemmerne bevirkede at rådet ophørte 1997.

 
Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login