Udvalg i Svendborg Kommune

FACADERÅDET

Facadeudvalget bliver nedsat som del af Lokalplan 91 A, vedtaget i slutningen af 1980erne, der lægger retningslinier for Svendborg midtbys facader og skilte. En plan der har haft væsentlig indflydelse på forskønnelsen af Svendborg.

Foreningens medlem er Jess Heine Andersen

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

Udvalget administrerer kommunens bevilling til bygningsforbedringer. Fra 1980erne har kommunen hvert år afsat midler til  rentefri lån til forbedringer. Et bygningsforbedringsudvalg nedsættes i 1999. Med den gennemførte SAVE-registrering 1999 af byens bevaringsværdige huse har forvaltning og borgere fået et redskab til vurdering af den rette forbedring af facader, vinduer m.v.

Foreningens medlem er Jan Hedal.

 
Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login