Kommunalvalget

 


Foreningen har været meget opmærksomme på sammenlægningen af Egebjerg, Gudme og Svendborg. Bestyrelsen har løbende drøftet hvad det kan komme til at betyde.

Udover at komme med oplæg til fælles politikområder for de tre kommuner, indenfor de områder der har foreningens formål (monumentpolitikken og arkitekturpolitikken), udsendte foreningen tirsdag den 8. november 2005 en ny foreningsfolder i 28.000 eksemplar til samtlige husstande i de tre kommuner.
Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login