Pladser og Rum

Byens pladser og rum kom for alvor på alles læber ved handlingsplanen 1991 og den efterfølgende debat om samme.

Teknisk forvaltnings projektgruppe havde på teknisk udvalgs oplæg udarbejdet en konkret handlingsplan som omfattede 5 centrale pladser med tilstødende gader. Der var forslag til den sansynlige rækkefølge : Centrumspladsen, Krøjers have 1992, Ramsherred, Rådhuskarré 1993, Korsgade, Skt. Nicolai Gade, Gerritsgade og Brogade 1994, Torvet og Frue Kirke 1995 og Klosterplads (senere).

Der var enighed om at projektet skulle financieres primært gennem en forhøjelse af dækningsafgiften. Den blev 1992 forhøjet fra 5 til 7 promille således at projektet fik tilført ca.2,9 million kroner i hvert af årene 1992.-93,-94 og -95. 

Herefter gik projektet i stå, hvad By og Land har beklaget. Vi har stedse presset på for at videreføre planen. Et skridt i den rigtige retning kom med indførelse af P-pladsafgiften i 2004, hvis provenu er beregnet på bl. a. fortsat renovering af byens pladser og rum.

 
Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login