Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn

 

 

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn blev stiftet i 1969, og har til formål at fastholde og udbedre områdets bygningskulturelle og landskabelige kvaliteter samt skabe interesse for bevaring af værdifulde bygninger og landskabsmiljøer i kommunen. 

Foreningen fører en løbende dialog med kommunerne, andre interesseorganisationer og ejerne, deltager i foredrag og udstillinger og rådgiver medlemmerne i bevaringsspørgsmål.

Offentligt møde om Udviklingen af Svendborg By og Havn, afholdes den 8. april kl. 20.00 i Matadorstuen på restaurant Børsen. Debatten indledes med to oplæg, ved henholdsvis Klaus Johannessen, arkitekt ogbyplanlægger, ”Fremtidens Havn”, Svendborg Kommune. Og Jesper Jose Petersen, projektleder ”Liv I Min By”, Svendborg Kommune.

I år fejrer foreningen 50 års jubilæum.

Det fejres med den musikalskteater forestilling ”Da Svendborg Blev Moderne” på Svendborg Teater, som foreningen er arrangør af. 

Download bogen ”Villaer og stuehuse i Svendborg Kommune – opført før 1960" her

Se TV-interview med foreningens formand, som fortæller om foreningens arbejde og virke til Familiekanalen i februar 2012;

klik her for at se TV-indslaget (ca. 15 min). 

mitsvendborg.dk

mitsvendborg.dk er et åbent forum af aktuelle emner som præger billedet og udviklingen af Svendborg. Bloggen lægger op til debat og borgerdialog med en fast forankring i nærmiljøerne i byen. 

 

 

 

 

 

 

 

Se høringssvar ang. facade på Hotel Svendborg her 

Se høringssvar ang. Arkitekturprisen her...

Se høringssvar ang. Kullinggade her...

Se høringssvar ang. Jessens Mole her...

Se nyhedsbrev marts 2016 her…

Se høringssvar vedrørende Den Grønne Tråd her...

Se nyhedsbrev marts 2014 her…

Se høringssvar ang. kommuneplan 2013 her… 

Torvedebatten (marts 2013) klik her…

Se vores nye temafolder om Bevaringsværdige Bygninger her…

Nedrivningspolitik
Foreningen har udarbejdet et notat om nedrivningssituationen i Svendborg.
Læs mere her…

Den ordinære generalforsamling afholdes den 8. april kl. 19.00 i Matadorstuen på restaurant Børsen. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login