Offentligt møde om monumenter


Som led i at Foreningen offentliggjorde "Oplæg til monumentpolitik" afholdt Foreningen sammen med Kunstforeningen SAK, AOF og Teknisk Forvaltning, Svendborg Kommune, et offentligt møde. Mødet blev holdt 18. april 2005, i AOFs lokaler.

Det politiske panel bestod af Inga Britt OLsen, SF og formand for Kulturudvalget, Flemming Madsen, Socialdemokratiet og formand for økonomiudvalget og Knud Albertsen, Konservative og formand for Teknik og Miljøudvalget. 

Lars Lauge og Søren West, begge fra SAK, holdt to inspirerende oplæg om kunsten i det offentlige rum, udfra æstetiske, designsmæssige og kulturhistoriske betragtninger.

Der var stor spørge- og diskussionslyst fra de mange fremmødte borgere.

Politikerne var enig om, at det er vigtigt at få lavet en monumentpolitik og Kulturudvalget vil arbejde videre med sagen.

Klik her for at se foreningens oplæg til en monumentpolitik

 
Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login