Bevaring
Af foreningens vedtægter fremgår det at ”Foreningens formål er at arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger og landskabspartier, bevaring og udvikling af bymiljøer og karakteristiske landskaber og i øvrigt for at fremme af bygnings- og landskabskultur på Sydfyn”.
Siden foreningens blev dannet i 1969, har formålet været grundlaget for Foreningens arbejde. Med Byrådets vedtagelse af en præmieringsordning i 1979, plan for Svendborgs midtbys facade og skilte i 1991 og udarbejdelse af Kommuneatlas i 1999 samt det nuværende arbejde med bevarende lokalplan for Troense samt Krovej i Vester Skerninge vises det, at der også har været politisk opbakning bag bevaringsarbejdet.

Foreningen har i 2005 sat fokus først på kunsten i det offentlige rum, med udarbejelsen af et oplæg til en monumentpolitik og senere med et udspil for arkitekturpolitikken i den nye Svendborg Kommune.

I hele kommunen har der været en stigende interesse og forståelse for bygningsbevaring, men samtidig viser det sig, at der ikke altid er enighed om, hvor langt man skal gå i bestræbelserne på at bevare bygningernes originalitet set i forhold til moderne materialer og arbejdsmetoder.
Derfor arbejder vi på at udbrede forståelsen for de værdier, som de bevaringsværdige huse repræsenterer, for når man først har gjort sig klar, hvorfor en bygning eller et gademiljø er bevaringsværdigt, er det nemmere at forholde sig til, hvordan man sikrer bevaringsværdien ved renovering eller ved om- og nybyggeri.

Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login