Dataopbevaring

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur for Sydfyn opbevarer sit medlemskartotek som et Excel-ark, der ligger på kassererens pc. Kartoteket indeholder for hvert år information om medlemmernes navne og adresser, medlemskabsstatus (privat eller virksomhed), dato for indmeldelse, kontingentbeløb og dato for betaling af kontingent. For medlemmer, der har oplyst det, også e-mailadressen.

Medlemskartoteket danner basis for indsendelse af navn og adresser til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur til brug for udsendelse af medlemsbladet. Kartoteket vises til bestyrelse og revisor, såfremt der er behov om det. Medlemskartoteket videregives ikke derudover, f.eks. til kommercielt brug eller andet. Kartoteket ligger ikke i en datasky, men alene på kassererens pc.

Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login