Høringssvar og udtalelser

 

Foreningen modtager forslag til lokalplaner fra Svendborg Kommune. Disse planer forholder bestyrelsen sig løbende til, og kommenterer når den finder behov herfor.

Derudover modtager foreningen Kommunalplaner fra Svendborg kommune, som bestyrelsen også forholder sig til.

Endvidere sager fra Fredningsnævnet for Fyns Amt.

På de følgende sider kan du læse nogle af de høringssvar Foreningen har afgivet indenfor de senere år.
 
Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login