Historie
Den 11.april 1969 stiftedes foreningen af 40 medlemmer som havde sluttet op om initiativtagerne.
Initiativtagerne var; stadsingeniør Erik Schultz, museumsinspektører Poul Fredholm og A. Dencker Jensen, byplanarkitekt Ole Paarup, konsulent Aage Lauritzen, arkitekt Aage Larsen, bankdirektør Helge Malling, tandlæge Erik Fredslund og redaktør Ib Boye.

På de næste sider er nævnt en række af de initiativer der siden er gjort som har været med til at fremme Svendborg og områdets bevaring af væsentlig kulturhistorisk værdi og forskønnelsesinitiativer.

 

Formænd fra 1969

Erik Fredslund 1969-1971

Erik Schultz 1972-1975

Henrik Jansen 1976

Sten Skovmand 1977-1978

J.K. Groth 1979-1981

Søren Ting Christensen 1982-1985

Ole Visti Petersen 1986-1993

Harris Trosensgaard 1994-2000

Jan Hedal 2001

Rudi Rusfort Kragh 2002-


Design Courage-design Powered by SiteSuite CMS Hosted by Uptime-IT Login